Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

67,29 €

Despesa pressupostada

3,1 M€

% execució

No disp.
L'any passat 96,10 %

% sobre el total del press.

6,47 %

Mitjana despesa provincial

2,6 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,18% 1,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,39% 1,1 M€
Transferències corrents 29,43% 908.764 €