17
Set
17:30
Agenda de Claudia Acebrón Morales

Reunió Coordinació Àrea de Drets Civils i Ciutadania

Assistents

Lloc

Agrupació PSC Esplugues