6
May
13:30
Agenda de Claudia Acebrón Morales

Comissió d'estudi per a la redacció del text de l'avantprojecte de l'ordenança dels mercats municipals

Asistentes