19
Oct
15:00
Agenda de Dolores Castro Leiva

Comissió d'Esmenes, II Assemblea Baix Llobregat Catalunya en Comú

Asistentes