19
Jun
11:40
Agenda de Eduard Sanz García

Mesa Adjudicació obres del Pla de renovació i millora de l’enllumenat públic de l’ajuntament d’Esplugues

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia