19
Jun
11:30
Agenda de Eduard Sanz García

Mesa adjudicació Servei de cobertura fotografia d'esdeveniments, gestió i activitat ciutadana per l'Ajuntament d'Esplugues

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia