16
Jul
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Alcaldessa als barris. Barri Can Vidalet

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia