12
Set
12:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb la Comunitat de Propietaris de Ciutat Diagonal

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia