18
Set
10:00
Agenda de Eduard Sanz García

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia