18
Set
12:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunio Grup Socialista AMB

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia