19
Set
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Atenció a la Ciutadania

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia