23
Set
09:30
Agenda de Eduard Sanz García

Constitució Comissió Ordenança restricció circulació vehicles (ZBE)

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia