24
Set
11:00
Agenda de Eduard Sanz García

Comité de Direcció Estratègic

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia