24
Set
10:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió de treball amb la 3a Tinent Alcadia

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia