25
Set
14:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió del Patronat de la Fundació Privada ASPROSEAT PROA ESPLUGUES

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia