11
Oct
10:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb Habitat3 (Habitatge)

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia