15
Oct
12:30
Agenda de Eduard Sanz García

Contracte d'obres de correcció de defectes i millora de la instal·lació de climatització, gas i baixa tensió del camp de futbol Salt del Pi a Esplugues de Llobregat

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia