31
Oct
13:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió de treball. Pla de gestió CSEM Can Vidalet

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia