6
Nov
10:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió a l'Agencia Habitatge Catalunya

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia