13
Nov
19:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb l'AAVV Finestrelles

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia