2
Mar
18:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió de treball amb entitat esportiva

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia