29
May
10:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió de treball (modificació de crèdit)

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia