9
Sep
14:00
Agenda de Eduard Sanz García

Mesa contractació servei de coordinació, assistència tècnica, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions definitives i/o temporals, d’actes, fires, exposicions, mostres, stands, revetlles, enllumenats festius de carrers, enllumenat nadalenc i manifestacions anàlogues organitzats i/o promoguts per l’Ajuntament d’Esplugues

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia