1
Oct
18:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió telemàtica amb veïns c/ de la Riba

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia