23
Oct
11:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió presencial amb veïns barri Can Vidalet

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia