23
Oct
10:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió telemàtica amb la Coordinadora General d'Àmbits

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia