26
Oct
09:30
Agenda de Eduard Sanz García

Mesa obertura Sobre únic Obres reforma sala polivalent Robert Brillas

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia