2
Nov
14:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió telemàtica de treball amb la Coordinadora General d'Àmbits i la Directora d'Acció Social

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia