22
Ene
10:00
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió avaluadora de reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat

Asistentes

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia