16
Sep
16:30
Agenda de Joan Marín Maestre

Reunió amb tècnic de la DIBA per definir un pla d'usos per l'Espai Jove Remolí

Asistentes