29
Nov
18:00
Agenda de Joan Marín Maestre

Reunio amb la Directora de Ciutadania i el Tècnic de Joventut

Asistentes

Xavier Souto Carbonell

Lucia Parra