16
Set
19:00
Agenda de Manuel Pozo López

Inauguració de l’exposició ‘Mirada enrere amb la vista al present’

Assistents

Lloc

Casal de Cultura Robert Brillas