31
May
17:00
Agenda de Manuel Pozo López

Acció al MM Can Vidalet: Taller d'estampació de bosses de comerç just.

Asistentes

Laura Laveda Alba/Esplugues/Aj. Esplugues

Marta Pinteño Piñero/Esplugues/Aj. Esplugues

Montserrat Zamora Angulo/Esplugues/Aj. Esplugues

Antonio Ortiz Cuesta/Esplugues/Aj. Esplugues