17
Jun
18:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Sorteig d’Habitatge de Protección Oficial Ca n’Oliveres

Asistentes

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia