19
Ene
09:30
Agenda de Montserrat Pérez Escobar

Presentació del Càtaleg de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona

Asistentes

Montserrat Pérez Escobar

4a. Tinença d'Alcaldia