4
Oct
13:30
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Despatx amb regidor 1er tinent Alcalde

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde