22
Mai
11:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Mesa contractació obertura sobre B xarxa MAN

Assistents

Oliver José Peña Estévez

4r. Tinent d'Alcalde