15
Sep
12:00
Agenda de Oliver José Peña Estévez

Visita obres CSE Can Vidalet

Asistentes

Oliver José Peña Estévez

3a. Tinença d'Alcaldia