22
Sep
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Primer Fòrum d'Electes Iberoamericanes 'La participació de les dones en política i l'agenda digital', Mèxic

Asistentes

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues