7
Set
19:00
Agenda de Claudia Acebrón Morales

Inauguració de la Sala d’actes del Casal de Cultura Robert Brillas

Assistents