17
Oct
14:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb la Tècnica de Parcs i Jardins

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia