30
Set
13:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió presencial de treball

Assistents

Eduard Sanz García

1a. Tinença d'Alcaldia