30
Set
13:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió presencial de treball

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia