19
Oct
15:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió presencial a l'Escola Americana

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia