28
Oct
13:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió telemàtica de treball

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia