28
Oct
14:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió telemàtica vei barri Finestrelles

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia