22
Oct
10:30
Agenda de Eduard Sanz García

Comissió d'Avaluació de reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia

Sara Forgas Úbeda

2a. Tinenta d'Alcaldia