22
Oct
11:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb VOPI

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia