1
Set
09:30
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb el Director d'Espai Públic i Medi Ambient

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia