1
Des
18:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb AAVV Can Vidalet

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia