2
Des
17:00
Agenda de Eduard Sanz García

Reunió amb AAVV Can Clota

Assistents

Eduard Sanz García

1r. Tinent d'Alcaldia